Hromadné dálkové ovládání

, HDO – systém používaný energetickými podniky pro řízení odběru elektrické energie dálkově z dispečerského centra. První systémy hromadného dálkového ovládání byly v Evropě zaváděny do provozu již v 30. letech a kromě náhrady spínacích hodin se využívaly k ovládání veřejného osvětlení. Vysílače tónové frekvence v elektrických stanicích jsou řízeny z centrální automatiky umístěné v dispečerském centru. Přijímače vyhodnocují vysílané informace (telegramy) a výstupní relé dávají povel k zapnutí nebo vypnutí spotřebičů. Přenos informací (telegramů) hromadného dálkového ovládání se děje po elektrickém vedení. Nový směr v hromadném dálkovém ovládání využívá místo elektrického vedení dlouhovlnné rádiové spojení. Hromadné dálkové ovládání se užívá pro řízení spotřebičů maloodběru i velkoodběru, zejména takových, které mohou energii akumulovat nebo jejichž produkci lze nějakým způsobem skladovat. Jsou to např. akumulační topení, akumulační ohřívače vody, přímé elektrické topení, klimatizační zařízení, elektrické pece v průmyslu, čerpací zařízení vodáren, lázně, bazény.

Související hesla