Hrubín František

, český básník, dramatik, prozaik a překladatel. Autor sbírek milostné lyriky (Krásná po chudobě), básní vyznávajících obdiv k Praze (Včelí plást) a k rodné zemi (Mávnutí křídel) i básní reflexivních (Můj zpěv); vyjadřuje v nich radost z hodnot a darů života stejně jako strach o jejich ztrátu a zničení (nejsilněji v básních Hirošima a Proměna). Apollinairovskou metodu pásma použil v lyrickoepické skladbě Romance pro křídlovku. V tvorbě prozaické (U stolu, Zlatá reneta) evokoval své dojmy z dětství prožitého na venkově; významná je jeho tvorba pro děti (Špalíček pohádek, Kuřátko a obilí) i tvorba dramatická (Křišťálová noc, Srpnová neděle). Překládal zejména básníky francouzského symbolismu (P. Verlaine, J. A. Rimbaud).

Související hesla