Huarijská kultura

, indiánská kultura v Peru 600 – 1200 na náhorní plošině středních And; utvářena kontakty s kulturou nazca a tiahuanaco. Vyvrcholila vznikem raného státu, hlavní město Huari (asi 10 km2) s kamennou architekturou až třípatrových budov. Keramika huari-tiahuanackého stylu rozšířena po většině Peru.