Hutcheson Francis

, skotsko-irský filozof. Čelný představitel teorie „mravního smyslu“. V člověku viděl kromě vnějších smyslů i řadu smyslů vnitřních (vrozených), včetně smyslu pro krásu, pravdu, morálku, čest aj. Z nich morální smysl považoval za nejvýznamnější. Kritik Hobbesova a Lockova utilitarismu. Ovlivnil filozofy skotské školy. Z díla: Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue (Zkoumání o původu našich představ krásy a ctnosti), A System of Moral Philosophy (Systém morální filozofie).

Ottův slovník naučný: Hutcheson Francis

Hutcheson [höčizn] Francis, filosof anglický (* 1649 – † 1747), byl professorem morální filosofie v Glasgowě. Pokud se tkne metafysiky a psychologie, náleží mezi empiriky doby po-Lockeovy. V éthice, kterou si myslí se Shaftesburym, od něhož zde vychází, jako nauku přirozenou, nezávislou na systémech náboženských, přiklonil se silně k aesthetice a počíná si tu v rozboru citů krásna i dobra zcela empiricky, nevyvozuje ani jedněch ani druhých ze žádných ideí nebo vyšších principií. Pro mravnost stanoví smysl mravní (sens moral), který pojímá jako přirozený pud, a činí jej základem éthiky. Jsme si dobře vědomi, že nám konání buď se líbí nebo nelíbí, buď nás uspokojuje nebo výčitky činí. To cítiti jest přirozená povaha naše a všelidská, jakož vůbec záliba na kráse se podává sama sebou, bez reflexí rozumových. Smysl mravní jest svrchovaným velitelem našich činův a vymáhá na nás na předním místě blahovůli. Podstatou této jest potlačení sobectví – nebýti interessovánu – a líbí se všeobecně a nepodmíněně. Nejvyšší dobro v tom spočívá, že zadost činíme povelům jejím. Ze zdroje toho plynou povinnosti společenské i zákony práva přirozeného. Stejně jako mravnost i dojem krásy jest charakterisován zálibou neúsobnou (neinteressovanou). Tím zřetelem působil Hutcheson i na aesthetické názory Kantovy a Herbartovy. Jeho díla jsou: Logicae compendium; Synopsis metaphysicae; Philosophiae moralis institutio compendiaria (1745); Inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue (1725, anonymně); Essay on the nature and conduct of the passions and affections, with illustration on the moral sense a nejdůležitější A system of moral philosophy (Glasgow, Londýn, 1755), jejž posmrtně a podle rukopisu vydal syn jeho Francis Hutcheson Souborné vydání v Glasgowě r. 1772, 5 sv. Srv. Failer, De vita Hutcheson (Groninky, 1812); Fowler, Shaftesbury u. Hutcheson (Londýn. 1882).

Související hesla