Huxley Aldous Leonard

, anglický spisovatel; vnuk Thomase Henryho Huxleye. Tvůrce „románu idejí“ (Antic Hay – Antický rej, Paralely lásky, Po řadě let), vystavěného na úvahách a dialozích, v nichž se projevují názory hrdinů. Děj a psychologická kresba postav je v těchto dílech minimální, důraz je položen na polemické téma. Vrchol představuje Kontrapunkt, hudebně komponovaná románová satira zpodobňující anglické intelektuály 20. let. Nejznámějším románem je antiutopie Konec civilizace, otřesný portrét zmechanizovaného a odlidštěného budoucího světa. Růst skepticismu a obrat k východním filozofiím se projevuje v románu Raněný slepotou i v pozdějších dílech, psaných v USA. Šedá eminence je historický román z Francie za třicetileté války.

Související hesla