Hvězda z Vicemilic Jan, zvaný Bzdinka

, český vojevůdce. Účastník převratu J. Želivského 1421 v Praze, kde se stal hejtmanem. V roce 1422 vedl pražany proti Zikmundovi Lucemburskému, ale přes úspěch byl sesazen. Přidal se k Žižkovi, po jehož smrti se stal táborským hejtmanem a marně zaútočil na Prahu. Podlehl zranění při dobývání Vožice.

Ottův slovník naučný: Hvězda z Vicemilic Jan, zvaný Bzdinka

Hvězda z Vícemilic Jan, přijmím Bzdinka, hejtman táborský, byl dne 19. říj. 1421 na návrh Jana ze Želiva jako »obci nejvěrnější, dobře zasloužilý a pravdy evangelické hajitel obzvláštní« zvolen za nejvyššího hejtmana pražského s mocí trestati všecky neposlušné vězením i stětím, vypověděním z města neb jakýmkoliv způsobem. Jako nejvyšší hejtman velel asi Pražanům v listopadu t. r. před Kutnou Horou a po vítězství u Německého Brodu zasedal mezi přátelskými rozsudími při rokování o smír mezi Tábory a Pražany; ale 9. ún. 1422 byl ze společného usnesení konšelů pražských sesazen k veliké nelibosti strany Jana ze Želiva. Pojav nechuť proti Pražanům, spojil se s panem Bohuslavem ze Švamberka a 30. září učinil pokus zmocniti se Prahy; když však z Pražanů nikdo se pro něho neprohlásil, musil 1. října odstoupiti, i spojil se se Žižkou, kterému přivedl pomoc na tažení jeho proti Plzni (1424), zmocnil se 13. čce 1424 hradu Ostromeče a byl u Přibislavě mezi »věrnými bratřímį, s kterými se Žižka loučil na smrtelném svém loži. Po smrti Žižkově velel Táborům, kteří si ho vedle Bohuslava ze Švamberka zvolili za hejtmana, zmocnil se Nymburka a 31. bř. 1425 napadl podruhé Prahu. Po nezdařeném útoku obrátil se proti Slanému, vzal hrad Obořiště a v září, za t. zv. »války šibeniční«, vytrhl před Vožici, byl však krátce před vzdáním se hradu smrtelně raněn i zemřel koncem října 1425 v ležení před Kamenicí. Obléhání Vožice a smrti Hvězda z vícemilicdovy užil V. Vlček za podklad svého románu Hvězda z vícemilic z Vvězda z vícemilic (2. vyd. Praha, 1890).

Související hesla