Hydrosféra

, vodní obal Země; zahrnuje všechny formy vody vyskytující se na Zemi: vodní páry v atmosféře, podzemní vody a povrchové vody ve vodních tocích, v nádržích, jezerech, mořích a v oceánech. Součást biosféry nacházející se v hranicích hydrosféry se nazývá hydrobiosféra.

Související hesla