Hygroskopie

, hygroskopičnost – schopnost látek pohlcovat vlhkost. Hygroskopické látky, např. oxid fosforečný P2O5, chlorid vápenatý CaCl2, se používají jako sušidla.

Ottův slovník naučný: Hygroskopie

Hygroskopické látky jsou látky takové, které ze vzduchu páry vodní pohlcují a je na svém povrchu i uvnitř zhušťují, tím samy doznávajíce změny buď ve tvaru nebo v objemu nebo i co do skupenství. Voda jimi absorbovaná slove hygroskopická. Takové jsou zejména mnohé látky organické, jako vlasy, kostice, struny střevové, brky, papír, osiny plodu kakostu lučního (čapího nůsku), růže z Jericha. Vlasy, brky, kostice přijímajíce vlhkost prodlužují se, vysychajíce zkracují se; naopak struny střevové a jiné látky kroucené vlhnouce rozšiřují a zkracují se, vysychajíce prodlužují se, což na př. při strunových nástrojích hudebních jest důležité. Jsou-li páry ve vzduchu obsažené nasyceny, děje se pohlcování a kondensace par v hygroskopické látkých lygroskopické látkách potud, až jsou tyto vodou úplně nasyceny, při čemž změna na váze neb objemu jest největší. Zmenšuje-li se expanse par ve vzduchu, vypařuje se též voda z látek a to tím více, čím jsou páry ve vzduchu více vzdáleny svého nasycení; tím nastávají změny ve tvaru neb objemu, závisející na vlhkosti vzduchu. Proto lze hygroskopické látkých lygroskopické látek užiti k sestrojení hygroskopů nebo hygrometrů . Některá neorganická tělesa rovněž vodní páry dychtivě pohlcují, jako kyselina sírová, chlórid vápenatý, chlórid hořečnatý, alkalie, kuchyňská sůl, kysličník fosforečný a jsou-li pevná, roztékají v ní; slovou pak roztékavá. Užívá se jich k vysušování. Pka.

Související hesla