Hymnus


1. ve starém Řecku a Římě sólová nebo sborová píseň na oslavu Bohů (homérské hymny, Catullus, Horatius), později chvalozpěv oslavující reky a jejich hrdinské činy. Na antické hymny navázalo křesťanství; vznikly sborové duchovní písně oslavné nebo prosebné k oslavě Boha, svatých i církevních událostí;
2. literatura báseň vznešeného charakteru oslavující vlast, národ, přírodu ap. (Ch. M. Wieland, F. G. Klopstock, J. W. Goethe, Novalis, P. Országh-Hviezdoslav); 3. hudba široce založená vokální skladba slavnostního obsahu (A. Dvořák Dědicové Bílé hory).

Související hesla