Hypobulie

, porucha vůle; neschopnost jednat cílevědomě; nedostatek pevné vůle.