Hyppolite Jean

, francouzský filozof; významný interpret Hegelovy filozofie, zdůrazňující vazbu svobody a dějinnosti. Z díla: Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Geneze a struktura Hegelovy Fenomenologie ducha).

Související hesla