Ideace

, zření podstaty – bezprostřední, intuitivní postižení podstaty. Logický akt blízký spíše racionální intuici než intuici mystické. Pojem významný zejm. u E. Husserla, kde označuje akt, jímž v našem názoru držíme tzv. invariant (eidos). Jeho evidentnost umožňuje považovat jej za výkaz věcí samých, jako cíle fenomenologických analýz. Ideace je metodou nejen filozofie, ale i dalších věd, zejm. axiomaticky vybudovaných (matematika, geometrie, logika).

Související hesla