Idealismus transcendentální

, ve filozofii I. Kanta systém čistého rozumu, který měl nahradit dosavadní filozofii (metafyziku), zabývající se „nadsmyslovým“, mimozkušenostním (viz též a priori) poznáním. Idealismus transcendentální má zkoumat to, co přesahuje veškerou zkušenost, čili podmínky možnosti poznání vůbec.

Související hesla