Iktínos

, řecký architekt činný v 2. polovině 5. stol. př. n. l., s Kallikratem architekt a stavitel Parthenónu, telestéria v Eleusíně a chrámu Apollóna v arkadské Figaleii (prvé užití korintské hlavice). Kombinoval iónské a dórské prvky.

Ottův slovník naučný: Iktínos

Iktinos, řec. architekt V. stol. před Kr. Byl stavitelem Parthenónu Perikleova, o němž prý spolu s Karpiónem napsal spis (Vitruvius VII, praef. 12). Dále zbudoval chrám Apollónův u Figaleie Bassy. Dle plánů Iktinos-nových obnoveno bylo též telestérion eleusinské. Srv. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler, II., 246 (2. vyd.). Vý.

Související hesla