Illyrové

, indoevropské zaniklé kmeny, žijící ve starověku v Illyrii. Od 3. stol. př. n. l. ovládnuti Římany (provincie Illyricum).

Související hesla