Iluze

, přelud, vidina; zkreslená, mylná představa něčeho skutečně vnímaného.

Ottův slovník naučný: Iluze

Illuse (lat.), klam, přelud. Tak nazýváme klamné sny, jež kdo o štěstí si bájí, illusí. V umění znamená illuse dojem zdánlivé skutečnosti, jakým působí uměny pojmové, básnictví, malířství, sochařství a umění dramatické. Formovost jest vlastním úkonem uměleckým a do té náleží i vzbuzení illuse Kdo illuse si budí, uznává skutečnost, chce o ní přesvědčiti, jen že ji podává stilisovanou podle povahy svého umění, t. j. napodobuje ji, pokud sahají realisační prostředky jeho umění. Rozpadání obou světů, ideálního a skutečného, a přece jich souvislost a sbližování jest podstatou umělecké illuse při umělcích produkujících i při diváku.

Související hesla