Imanentní

, z latinského in - v, manere - zůstávat, trvat; to, co nepřesahuje, co je a zůstává uvnitř, nepřekračuje hranice (např. světa). Co je někomu či něčemu bytostně vlastní. Protiklad transcendentního.

Související hesla