Imatra

, město na jihovýchodě Finska u hranic s Ruskem; 31 500 obyvatel (1997). Významné průmyslové město s hydroelektrárnou. Středisko průmyslu dřevozpracujícího, papírenského, hutnického (zpracování rud mědi a železa) a chemického. – Blízký vodopád Imatra na řece Vuoksi býval prvořadou finskou turistickou atrakcí, ale po vybudování hydroelektrárny ve 20. letech 20. stol. je možné spatřit mohutné vodopády jen občasně, když je hydroelektrárna mimo provoz a voda je pouštěna starým korytem řeky.

Ottův slovník naučný: Imatra

Imatra, vodopád ve Finsku (Cuchonsku), jejž tvoří řeka Wuoxen, vytékající z jihových. cípu jezera Sajmy do jez. Laidogy, asi 6 km od Sajmy a 65 km od Wiborgu. Jest to nejvelkolepější vodopád Evropy. Reka dříve 400 m široká zužuje se před vodopádem na 177 m a ve vodopádu samém na 45 m. Na trati 325 m klesá tu hladina o 20 m, z čehož odpadá 10 m na kolmý spád. Hřmot tím způsobený slyšeti jest na vzdálenost 11 km. Břehy tvoří žulové skály porostlé jedlovým a březovým lesem, jenž sáhá až těsně k vodě. Nad vodopádem pne se přes řeku řetězový most. Pro turisty bývá vodopád ze zdejšího hotelu za noci elektricky osvětlován, což činí velkolepý dojem. S pobřežními městy dobré železniční spojení. Sv.