In infidelibus

, součást titulu biskupa v krajích nevěřících.