In memoriam

, na paměť, na posmrtnou památku (udělit vyznamenání).

Ottův slovník naučný: In memoriam

In memoriam (lat.), na památku.

Související hesla