Indická náboženství

, rozmanitý a složitý soubor náboženských představ indického subkontinentu. Tzv. ortodoxní náboženské směry vycházejí z tradice véd (hinduismus), neortodoxní směry tuto tradici z části nebo zcela popírají (džinismus, buddhismus). Některá náboženství pracují s pojmem osobního boha (viz též bhakti), jiná nikoliv. Viz též filozofie indická.