Indoevropské jazyky

, zeměpisně nejrozšířenější jazyková rodina na světě (ve všech světadílech, mluví jimi asi 2 miliardy osob), nejlépe prozkoumaná (sledovatelná tradice 3 500 let); název podle dvou hlavních kulturních oblastí (Indie, Evropa); původně jazyky flexívní, některé přešly k typu analytickému až izolačnímu (viz též jazyková typologie). Podle vývoje zadopatrových hlásek se dělí na dvě skupiny: jazyky satemové (indoíránské, slovanské, baltské, arménština, albánština; česky sto, zima) a kentumové (keltské, germánské, románské, anatolské, řečtina, tocharština; latinsky centum, hiems). Viz též klasifikační přehled jazyků.

Související hesla