Indologie

, nauka o jazyce, dějinách a kultuře indických národů.

Související hesla