Indonéská revoluce

, úsilí indonéských nacionalistů o nezávislost v letech 1945 – 49, kdy po kapitulaci Japonska 1945 se Nizozemci snažili znovu ujmout vlády na indonéských ostrovech; narazili však na ozbrojený odpor Národní strany Indonésie v čele se Sukarnem. Koncem roku 1945 zprostředkován Brity mír a vytvořeny Spojené státy indonéské v úzkém svazku s Nizozemskem. 1947 provedli Nizozemci „policejní razii“ a obnovili svou vládu. Pod tlakem OSN uzavřeno příměří v prosinci 1947. Záminkou k dalšímu porušení příměří se stal pokus o komunistické povstání 1948. Nizozemci dobyli Djakartu a uvěznili Sukarnovu vládu, přestože Sukarno komunistické pokusy zmařil. Mezinárodní kritika Nizozemce opět donutila k jednání; na haagské konferenci v roce 1949 byla dosažena dohoda o nezávislosti Indonésie.