Ingarden Roman (Witold)

, polský filozof a estetik; fenomenolog, žák E. Husserla. Profesor filozofie na univerzitě v Krakově. Soustředil se zejména na realistické pojetí ontologie, avšak značný význam mají i jeho fenomenologické analýzy uměleckého (zvláště literárního) díla a práce k estetice (Das literarische Kunstwerk – Umělecké dílo literatury). Hlavní filozofické dílo: Der Streit um die Existenz der Welt (Spor o existenci světa).

Související hesla