Iniciace


1. etnografie zasvěcení; zpravidla označení přechodu mezi dospělé nebo přechodu do společenství zasvěcenců; vlastní iniciaci předcházejí zkoušky fyzické a duševní připravenosti, což bývá doprovázeno obřady a speciálními úkony (obřízka, půst). Obecně uvedení jednotlivce do jinak nepřístupného společenství;
2. chemie zahájení řetězové chemické reakce, nejčastěji polymerace, vytvořením aktivní částice;
3. trhací technika viz roznět.

Související hesla