Instalace

1. zavedení, vestavění; umístění technických provozních zařízení v dokončené stavbě, např. vodovodní, plynové, elektrické vedení; technické vybavení budovy; 2. slavnostní uvedení do úřadu nebo do funkce; 3. výtvarné umění a. výstava – uspořádání vystavovaných předmětů, např. uměleckých děl; b. od 60. let 20. stol. druh výtvarné produkce na pomezí konceptuálního umění a sochařství. Pojem označuje předměty různého druhu promyšleně rozmístěné ve výstavním prostoru, případně doplněné stylizovaným vizuálním i zvukovým projevem (malbou, videozáznamem atd.). Hlavním výrazovým cílem je uvést umělecké dílo do stejného životního prostoru, v jakém se nachází divák, a tak na něj intenzivněji zapůsobit.

Ottův slovník naučný: Instalace

Installace, nastolení, uvedení v úřad; také zařízení na př. vodovodů, plynovodů a pod.

Související hesla