Integrace

, ucelení, sjednocení;
1. plnohodnotné soužití zdravých a hendikepovaných jedinců, jež umožňuje respektování individuálních potřeb každého z nich v různých oblastech života (vzdělání, zaměstnání, volný čas ap.). Opak segregace;
2. ekonomie proces vedoucí k soustředění výroby (popř. jiné ekonomické aktivity) pod jedno společné vedení sloučením dosud samostatných jednotek nebo rozšířením činnosti dané jednotky na pole působnosti jiných. Předpokladem jsou určité společné znaky či vlastnosti integrujících se činností. Viz též ekonomická integrace;
3. matematika postup určení primitivní funkce F k dané funkci f, respektive určitého integrálu dané funkce f přes danou množinu M. Viz též určitý integrál, neurčitý integrál, primitivní funkce;
4. psychologie vzájemné slučování činnosti jednotlivých částí v jeden výslední funkční psychický celek, součinnost různých psychických procesů, jednotné neoddělitelné spolupůsobení; integrace psychiky je postupné rozvíjení duševního aparátu v procesu ontogeneze, při níž jednotlivé psychické části vzájemným spájením a kombinací přerůstají v rysy osobnosti; výraz označující v psychoterapii začleňování nevědomých obsahů do vědomí prostřednictvím přirazení subjektivního smyslu, pochopení významu a přizpůsobení vědomí tomuto novému stavu, obohacení vědomí obsahy dosuď člověkem neuvědomovanými;
5. výpočetní technika proces sdružování do systémově větších celků, sdružování pomocí stejného uživatelského prostředí a stejných datových formátů (u softwaru) nebo sdružování mikroelektronických obvodových prvků na ploše jednoho čipu mikroelektronické struktury.

Související hesla