Intelektuál

, obecně ten, kdo je schopen nahlížet společenskou realitu, zejména v takových oblastech jako politika, kultura a věda z více zorných úhlů, nezávisle ji reflektovat, popřípadě vyvozovat závěry, jež obvykle bývají chápány jako podnět k širší diskusi. Viz též inteligence.

Související hesla