Interakce

, vzájemné působení dvou nebo více činitelů;
1. farmakologie interakce léčiv, ovlivnění účinků léčiv současným působením jiného léčiva nebo složky potravy; 2. fyzika vzájemné působení hmotných objektů jako výsledek výměny kvant odpovídajících silových polí mezi interagujícími částicemi. V přírodě se rozlišují čtyři základní interakce: gravitační interakce, elektromagnetická interakce, silná interakce, slabá interakce. Fyzikům se podařilo vytvořit teorii, podle níž elektromagnetické a slabé interakce jsou jen dvěma projevy jedné a téže elektroslabé interakce. Uvažují i o tom, že i silná interakce by mohla být projevem téže interakce, jako je elektroslabá interakce (fyzikální teorie velkého sjednocení). Kdyby se podařilo vysvětlit podstatu i gravitační interakce, znamenalo by to, že v přírodě působí jen jedna jediná univerzální síla (tzv. jednotná teorie pole); 3. chemie vzájemné působení mezi částicemi (atomy, ionty, molekulami). Při vazebných interakcích vzniká chemická vazba; 4. psychologie vzájemná aktivní výměna podnětů, působení, ovlivňování chování jedinců nebo skupin. Časná interakce mezi matkou a kojencem je významným nástrojem duševního a sociálního rozvoje dítěte; 5. sociologie, etologie interakce sociální, zprostředkované vzájemné vztahy mezi jedinci a skupinami a z toho vyplývající vzájemné ovlivňování jejich postojů, očekávání a jednání. Děje se prostřednictvím komunikace (postoje, akustické projevy, gesta, signály, u lidí jazyk a symboly).

Související hesla