Interkontinentální

, spojující pevniny, existující mezi pevninami; mezipevninový.