Intermolekulární

, mezimolekulární, působící mezi molekulami.