Internacionální gotika

, pozdní fáze vývoje gotického umění, přibližně v letech 1375 – 1420. Období charakteristické výrazovým sblížením a mnohostrannou výměnou uměleckých myšlenek mezi větším počtem ohnisek (Francie, Katalánsko, severní Itálie, Rakousko, Čechy, Porýní, Nizozemí, Anglie). Všeobecně sklon ke kaligrafické a dekorativní stylizaci, záliba v protáhlých proporcích, rafinovaná elegance postojů a gest, dokonale propracované bohaté kostýmy. Specifickou variantou internacionální gotiky je tzv. krásný sloh.

Související hesla