Interpretace

, zprostředkování; termín běžně chápaný jako výklad, objasnění, tlumočení smyslu nějakého textu, výroku apod. a jeho zprostředkování někomu, komu by jinak nebyl přístupný. Prostředník (interpret) přitom vychází z předchozích znalostí (písma, jazyka, dobových souvislostí, situace), ze studia kontextu (okolí, doby) a z tzv. předporozumění, tj. svého výchozího mínění o vykládaném jevu. To se v průběhu interpretace stále koriguje a upřesňuje, takže umožňuje další postup; výpočetní technika přímý překlad zdrojového kódu programu.

Související hesla