Intracoastal Waterway

, systém pobřežních průplavů na východě a jihovýchodě USA, rovnoběžný s pobřežím Atlantského oceánu a Mexického zálivu. Propojuje splavné toky, pobřežní laguny, zálivy a průplavy. Vybudován pro větší bezpečnost plavby a zkrácení vzdálenosti; celková délka 4 600 km. Dokončen v roce 1940.

Související hesla