Intranzigentní

, nesmlouvavý, nesmiřitelný; radikální.

Ottův slovník naučný: Intranzigentní

Intransigenti (z lat.), nesmiřitelní, název různých radikálních stran politických i literárních.