Intranzitivum

, jazykověda sloveso intranzitivní, nepřechodné – druh slovesa objektového (předmětového), vyžadujícího předmět v jiné než bezpředložkové akuzativní vazbě (věřit někomu).

Související hesla