Introspekce

, sebepozorování – psychologická metoda pozorování sebe sama, svých vnitřních prožitků a procesů probíhajících ve vědomí (uplatňuje se zejména ve výzkumu vnímání a myšlení). Jako metoda je omezena na to, co si subjekt sám uvědomuje; některými směry v psychologii je odmítána (zejména behaviorismem). V oblasti kulturní antropologie (terénní výzkum) a sociologie se přes zpochybňování její vědecké relevance ze strany pozitivistů (A. Comte) a behavioristů rozvíjí především v rámci interpretativní a biografické sociologie.

Související hesla