Intuice

, vhled (anglicky insight), náhled; způsob bezprostředního poznání, které nevychází z vědomého úsudku nebo citové operace. Vědecké poznání často začíná tušením a spontánním nápadem, který mívá charakter intuice; jsou známé dvě konotace tohoto psychického úkazu: 1. člověk poznává prostřednictvím intuice určité skutečnosti, má vhled do vnitřního smyslu, aniž své poznání zkoumá a dovede nějak zdůvodnit, tento proces se však odehrává pod prahem vědomí a je psychikou nevědomě řízen s využitím psychických obsahů v nevědomí přítomných; 2. intuice je výsledek psychikou nezprostředkovaného procesu, který má charakter mystický. Viz též ideace, funkce intuice.

Ottův slovník naučný: Intuice

Intuice (z lat. intueri, nazírati), názornost. nazíravost. Blouznivost náboženská a také usus mluvy některých filosofů užívá slova toho pro domnělou mohutnost, kterou lze prý nadsmyslno bezprostředně poznávati čili nazírati.

Související hesla