Invalidita

, dlouhodobá nebo trvalá neschopnost výkonu určitých činností způsobená narušením zdravotního stavu. Omezuje ekonomické, sociální a pracovní podmínky při výkonu zaměstnání. Rozeznává se invalidita plná a částečná. Osoby postižené invaliditou mají právní nárok na úplný nebo částečný invalidní důchod.

Ottův slovník naučný: Invalidita

Invalidita (z lat.), neduživost (t. j. porušená úkonnost důležitých ústrojí, pro niž celé tělo trpí) z chorob nebo stářím vzešlá a sešlost, ztráta nebo neupotřebitelnost některého důležitého údu neb ústrojí a nezpůsobilost k výdělku. V lékařství mluvíme také o invaliditě jednotlivých ústrojí, avšak obyčejně jen o invaliditě mozku, vycházející z chorob mozkových nebo z úrazu hlavy. Osoby invaliditě propadlé, jež byly ve veřejných službách, mohou dovolávati se zaopatření, které jim dle zákona náleží (pense), osoby v soukr. službách a námezdním poměru jsoucí mají v případě invalidity nárok na zaopatření jen tehdy, měly-li se zaměstnavateli zvláštní smlouvu nebo staly-li se invalidními vinou cizí, při čemž jest vinník povinen k náhradě, anebo pozbyly-li dělnosti úrazem v nějakém podniku, při němž jest povinnost úrazového pojištění dělníků (zák. z 28. pros. 1887). Postrádáme doposud nuceného všeobecného pojištění dělníků pro případ invalidity z dělných chorob, namáhavé práce a stáří vzešlé, které v některých sousedních státech již jest zavedeno. Invalidita vojínů. Zaopatření invalidů záleží (zák. z 30. pros. 1875) bud' v pensi, po případě i v příspěvku za poranění nebo v zaopatření v invalidovně. Pense jsou bud' trvalé nebo dočasné. Na trvalou pensi mají nároky vojíni, kteří se stali trvale neschopnými ke službě a výdělku pro utrpené poranění (před nepřítelem nebo ve službě vůbec), pro porušené zdraví z námah válečných anebo ze služby vzešlé, pro nějakou duševní chorobu, padoucnici, ochrnutí, oslepnutí, nakažlivé nemoci oční nebo pro infekční nemoci panovavší (epidemicky nebo endemicky) v místě, v němž vojín sloužil. Mimo pensi bývá invalidům, kteří byli před nepřítelem nebo jinak ve službě vážně poraněni, přisouzen příspěvek za poraněni, který obnáší dle dosahu poranění 48 až 144 zl. Do invalidovny může býti přijat, kdo strávil aspoň 30 let v aktivní službě vojenské, nebo kdo byl ve válce nebo ve službě vůbec poraněn, kdo ve službě oslepl, onemocněl padoucnicí anebo ochrnutím a potřebuje zvláštní péče a ošetření, kterého by se mu jinak dostati nemohlo. Rg.

Související hesla