Investice

, ekonomie a) činnost ekonomického subjektu, jíž vkládá část svého důchodu do majetkových složek s předpokladem dosažení většího výnosu v budoucnosti. Rozlišují se investice do hmotného majetku (budovy, zařízení, půda, zásoby) a investice nehmotné (do vzdělání, výzkumu, vývoje, zdraví), investice hrubé, které představují jejich celkovou hodnotu bez odpočtu znehodnocení kapitálu, a investice čisté, které představují hodnotu po provedení tohoto odpočtu; b) nákup cenných papírů.

Ottův slovník naučný: Investice

Investice (od lat. investire) v hospodářském smyslu znamená plodné uložení kapitálu v nějakém trvalém podniku, zejména v nemovitostech. Mluví se o státních investičních půjčkách, jestliže stát kontrahuje zápůjčku za tím účelem, aby sebral potřebný kapitál k založení nebo převzetí velikých plodných, na léta vypočtených podniků, na př. za účelem sestátnění drah. V případě takovém říká se, že stát v podobném podniku tolik a tolik investoval (uložil).

Související hesla