Investor

, orgán nebo organizace zabezpečující plán, přípravu a realizaci určité akce investiční výstavby a zodpovídající za hospodárné a efektivní využití investičních prostředků.

Související hesla