Ionesco Eugène

, francouzský dramatik, básník a esejista rumunského původu. Jeden z hlavních tvůrců absurdního dramatu. Zpočátku autor jarryovsko-dadaistických parodií plných ostrých výpadů proti logice světa a řeči. Pod vlivem utrpení, společenského a ideologického fanatismu a přítomnosti smrti je v díle stále přítomnější tragická a bezradná vize světa (svět se stává gigantickým strojem, který ničí člověka a z něhož je jediným východiskem smích, např. Nosorožec). Terčem výsměchu „antiher“ je absurdnost světa, pocit odcizení, hluboké osamění a bezmocnost člověka (Plešatá zpěvačka, Židle). Hry se později zabývají výhradně těmito metafyzickými problémy a nakonec vyúsťují až v absurdní nihilismus (Král umírá). Z dalších děl např. Jakub aneb Podrobení, Lekce, Improvizace Almy, autobiografické Střípky deníku.

Související hesla