Iont

, ion – elektricky nabitá částice vytvořená z neutrálního atomu (molekuly) ztrátou (kation) či získáním (anion) jednoho nebo více elektronů.

Ottův slovník naučný: Iont

Ionty (zhusta též, ač nesprávně, iony) slovou dle Faradaye součásti, ve které se rozkládá elektrolyt primárným účinkem proudu elektrického. Moderní elektrochemie předpokládá, že elektrolyty jsou v roztocích (zejména vodních) vlivem rozpustidla částečně neb úplně rozštěpeny v ionty, jež volně se mohou pohybovati (elektrolytická dissociace, ionisace), a vykládá theorií tou úkazy vodivosti elektrické, vznik sil elektromotorických a j.–Ionty elementárné liší se od pouhých volných atomů prvkových a ionty složené od radikálů chemických tím, že nesou náboj elektrický, který při elektrolysi ztrácejí na elektrodách. Iontům připisují se osobité vlastnosti fysikální (zabarvení a j.) i osobité reakce chemické. Nauka o iontech jest plodnou pomůckou theoriím chemie fysikální obdobně jako nauka o atomech oporou chemii vůbec. OŠc.

Související hesla