Iracionální

, to, co se vymyká nebo příčí rozumu, co nelze rozumem pochopit.

Ottův slovník naučný: Iracionální

Irracionální (z lat.), nesměrné, jest reálné číslo, nedá-li se vyjádřiti jako zlomek o celistvém čítateli a jmenovateli. Takovými čísly jsou na př. odmocniny, logarithmy a j. Obyčejně vyjadřujeme číslo irracionální zlomkem desetinným, ovšem o nekonečném počtu míst, a neperiodickým. Tato vlastnost některých čísel nazývá se irracionálnost nebo irracionalita (též asymmetrie u starších mathematiků). Při počítání s čísly irracionálními nahrazu není to jinak možno, než že se shodují v částech racionálních i irracionálních. Tedy z rovnice x+\sqrt{y=x1+\sqrt{y1}} plynou rovnice x=x1 a y=y1. Rovnice, v nichž neznámá vyskytuje se pod odmocninou, nazývají se irracionální Vhodným umocňováním nebo substitucemi lze rovnice takové vždy převésti na rovnice obyčejné algebraické. Črka.

Související hesla