Irenaeus

, církevní spisovatel; apologeta původem z Malé Asie, biskup v Lugundu (dnes Lyon) v Galii. Ve spise Adversus haereses (Proti kacířstvím) kritizoval gnosticismus. Obhajoval jednotu Božské a lidské stránky Krista. Jako stoupenec jednoty církve zdůrazňoval roli biskupa při výkladu Písma. Podle tradice umučen.

Související hesla