Irské moře

, mělké šelfové moře mezi ostrovy Irsko a Velká Británie; plocha asi 47 000 km2, maximální hloubka 160 m. Severní hranici tvoří Severní průliv, jižní Svatojiřský průliv. Teploty vody v zimě 6 – 8 °C, v létě 13 – 15 °C, maximální příliv v Liverpoolském zálivu 8 m. Ostrovy Man a Anglesey, největší přístavy Liverpool, Dublin a Belfast.

Ottův slovník naučný: Irské moře

Irské moře, angl. Irish Sea, moře mezi Irskem, Anglií a Skotskem, čásť okeánu Atlantského, s nímž souvisí na severu s úzkým Severním průlivem (North Channel), na jihu pak mezi Irskem a Walesem širším Svatojirským průlivem (St. George's Channel). Šířka jeho od záp. k vých. obnáší 230, největší délka od jz. k sv. 320 km. Kdežto I. m. samo jest klidné, oba zmíněné průlivy náležejí k nejbouřlivějším vodám. Mimo ostrovy Man v sev. a Anglesey v jihu není tu žádných větších ostrovů. Moře jest celkem mělké, zvláště na východě. Největší hloubka 152 m nalézá se mezi Dublinem a ostrovem Anglesey.

Související hesla