Isabela II.

, španělská královna v letech 1833 – 70. Ustanovena dědičkou země pragmatickou sankcí, kterou prosadil otec Ferdinand VII. 1830. Pragmatickou sankci neuznal králův bratr Carlos María Isidro de Borbón, byl však v tzv. 1. karlistické válce 1833 – 39 poražen. Oporou její vlády tehdy tzv. ústavní strana gen. B. Espartera, jenž však 1840 – 43 nastolil diktaturu. Poté Isabella II. pod vlivem R. M. Narváeze, který podporoval její absolutistické tendence, což vyvolalo proti královně odpor. V roce 1868 ve francouzském exilu, 1870 rezignovala ve prospěch syna Alfonse XII.

Ottův slovník naučný: Isabela II.

Isabella: Maria Luisa, královna špan. (*1830), nastoupila r. 1833 po smrti otce svého Ferdinanda VII., který zrušil zákon salický a přenesl na ni nástupnictví pod poručenskou vládou královny Marie Kristiny. Ustanovení to vzbudilo v zemi válku občanskou (1833 až 1840), nebo strana vojska apoštolského prohlásila králem Dona Carlosa, kterého také Baskové uznali. Vladařka opírala se o stranu ústavní; když však po vítězství Esparterově nad Carlisty počala vládnouti proti ústavě, byla r. 1840 donucena vzdáti se vladařství, kteréž zůstalo v ruce Esparterově do r. 1843, kdy Isabella byla prohlášena za plnoletou; vládla s počátku dobře, snažila se smířiti různé strany politické a prokazovala lidu mnoho dobrodiní; ale vrozená smyslnost svedla ji s pravé cesty, neboť zanedbávala povinnosti své a zanechávala vládu svým důvěrníkům a milcům, kteří snažili se zavésti zase absolutismus. Země neužila klidu, povstání na všech stranách ohrožovala vládu, která měníc stále ministerstva sama sobě podkopávala půdu. Konečně r. 1868 spojily se všecky strany revoluční a zřídivše revoluční juntu prohlásily povstání právě v době, ve které Isabella vyjednávala s Napoleonem III. o obsazení Říma vojskem špan. Isabella opustila Španělsko, vydala protest proti zřízení republiky špan., ale 25. čna 1870 vzdala se nároků na trůn ve prospěch svého syna Alfonsa (XII.), po jehož nastoupení r. 1875 byl jí návrat povolen. Z manželství s churavým Františkem d'Assisi vyšel Alfons XII. (†1886) a 3 dcery: Isabella (*1851), provd. za prince Gaëtana, hraběte z Girgenti; Maria della Paz (*1862), provd. za bavor. prince Ludvíka; Eulalia (*1864), provd. za prince Antonína z Montpensieru.

Související hesla