Ištar

, akkadská bohyně lásky a války; ztotožněna se sumerskou Inannou, která byla uctívána v chrámu Eana v Uruku. Objevuje se v mnoha lokálních podobách na celém Předním východě. Vystupuje v řadě epických a mytologických skladeb (např. sumerská a akkadská verze Sestoupení Inanny do podsvětí, v eposu o Gilgamešovi atd.).

Související hesla