Istrie

, chorvatsky Istra – poloostrov u severovýchodního pobřeží Jaderského moře mezi zálivem Kvarner a Terstským zálivem; rozloha asi 3 200 km2. Povrch tvořen vápenci (krasové jevy); pobřeží skalnaté, členité, ve vnitrozemí plošiny a hory (maximálně 1 396 m n. m.). Málo povrchových toků. Suchomilná vegetace, dubové lesíky. Na pobřeží intenzívní cestovní ruch. Přístavy a turistická střediska Koper, Portorož, Poreč, Pula, Rabac, Opatija. – Území osídleno illyrskými kmeny, od 177 př. n. l. ovládnuto Římany a romanizováno, od 6. stol. vnitrozemí slovanské. Pobřeží od 10. do 15. stol. benátské, vnitrozemí od 1374 patřilo Habsburkům, celý Istrijský poloostrov připojen k habsburské monarchii v roce 1797, 1861 její korunní zemí; 1919 – 44 součást Itálie. Od 1947 větší část připojena k Jugoslávii, oblast Terstu k Itálii. Dnes patří většina Istrijského poloostrova Chorvatsku, malá část na severu Slovinsku.

Související hesla